شرکت ایرانیت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۵,۶۰۰
خدمات و محصولات

توليد لوازم ساختماني و انواع لوله و قطعات آن 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۷۸۴۱۰ https://www.iranit.co.ir iranitsa@yahoo.com تهران_ خيابان ولي عصر - روبروي پارک ساعي - پلاک 2034 - طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

محمد رضا وفائي

مدیر عامل

اميرحسين عطائي

رئیس هیئت مدیره

محمد رضا وفائي

نایب رئیس هیئت مدیره

حسين شريفيان

عضو هیئت مدیره

سيدمحمدرضا سيد ابوترابي

عضو هیئت مدیره

مسعود مظهري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2