شرکت گروه تولیدی مهرام

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۳,۵۵۸
خدمات و محصولات

توليد مواد غذائی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۲۶۱۹۴ https://www.mahramco.com mahram@mahramco.com تهران - خيابان وليعصر - ابتداي خيابان مطهري - مقابل خيابان لارستان - شماره 345
توضیحات
نام سمت

نصرت اله منزوی

مدیر عامل

فرخ صمديان

رئیس هیئت مدیره

آقاي سهراب رسته

نایب رئیس هیئت مدیره

پيروز ملک زاده

عضو هیئت مدیره

امير چکنی

عضو هیئت مدیره

نصرت اله منزوی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1

خبر های این شرکت