شرکت فروسیلیس ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۷۴,۴۹۱
خدمات و محصولات

یکی از مهمترین تولیدکنندگان فروسیلیسیم در خاورمیانه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۰۲۲۹۷۵۷ http://iran-ifc.com nfo@iran-ifc.com تهران - خیابان پاسداران - چهارراه فرمانیه - نارنجستان هشتم - پلاک 23 - مجتمع پارک سنترفرمانیه - طبقه نوزدهم - واحدهای 1902 و 1903
توضیحات
نام سمت

قاسم حاجی بابا

مدیرعامل

علی اصغر حاجی بابا

رئیس هیئت مدیره

قاسم حاجی بابا

نائب رئیس هیئت مدیره

مهدی حاجی بابا

عضو هیئت مدیره

ناهيد حاجی بابا

عضو هیئت مدیره

ميثم احمدي شهرابی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3