شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۶۴۳,۴۰۸
خدمات و محصولات

یکی از پرکاربرد ترین اپلیکیشن های حوزه پرداخت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۳۱۸ https://www.pec.ir info@pec.ir تهران - بلوار نلسون ماندلا (جردن) - خیابان شهید سلطانی (سایه) - شماره 8
توضیحات
نام سمت
احمد جعفري قزل حصار مدیرعامل
محمدرضا فقيري رئیس هیئت مدیره
عبدالعظيم قنبريان نائب رئیس هیئت مدیره
علي کشوري شاد عضو هیئت مدیره

احمد جعفري قزل حصار

عضو هیئت مدیره

پيمان شريفي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1

خبر های این شرکت