شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تهيه و توليد دارو و لوازم پزشکي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۵۵۵۴۳۳۰۷ https://www.iphco.com info@iphco.com تهران - خيابان شهيد رجايي - جاده امامزاده ابوالحسن - شرکت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
توضیحات
نام سمت

ايرج فرهادی

مدیرعامل

محمد حسن واصفی

رئیس هیئت مدیره

احمد صالحي نيک

نائب رئیس هیئت مدیره

ايرج فرهادی

عضو هیئت مدیره

محمد حسن حاتمی هنزا

عضو هیئت مدیره

اسماعيل روح الامين

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3