شرکت گروه دارویی سبحان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۷۳۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

هلدينگ دارويی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۹۹۹۲۴ https://www.www.sobhanpharma.com info@sobhanpharma.com تهران - خيابان احمد قصير - کوچه پنجم - پلاک 11 - طبقه سوم
توضیحات
نام سمت
جلال بهارستان مدیرعامل
غلامرضا حيدری کرد زنگنه رئیس هیئت مدیره

سعيد قرباني قصابعليسرائی

نائب رئیس هیئت مدیره

جلال بهارستان

عضو هیئت مدیره

ابوالحسن احمديانی

عضو هیئت مدیره

علی فلاح پور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1

خبر های این شرکت