باما

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

اکتشاف ، استخراج و بهره برداري از معادن ايران - تغليظ و کانه آرايي مواد معدني - صادرات و فروش محصولات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۷۲۵۲۷۴۱ https://www.bamaco.ir bama@bamaco.ir اصفهان - اتوبان ذوب آهن - انتهاي کليشاد - شهر بهاران
توضیحات
نام سمت
حسن اسلامی قانع مدیرعامل
علی احمدی نيری رئیس هیئت مدیره
نصرالله کيانی راد نائب رئیس هیئت مدیره
بهنام حسين زاده ظروفچی عضو هیئت مدیره
حسن اسلامی قانع عضو هیئت مدیره
يوسف محمدی عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2