صنایع خاک چینی ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۷۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

فرآوری و تغلیظ انواع کائولن

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۱۸۱۰۷ https://www.icckaolin.com info@icckaolin.com تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه پارک وی - کوچه خاکزاد -پلاک 21 -طبقه اول
توضیحات
نام سمت

سلیمان نوروزی

مدیرعامل

محمدرضا درخشنده

رئیس هیئت مدیره

سلیمان نوروزی

نائب رئیس هیئت مدیره

امیر انباردار

عضو هیئت مدیره

یداله مرسلی

عضو هیئت مدیره

حبیب رسولی دولت آباد

عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

صنایع خاک چینی ایران