شرکت فنرسازی زر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۹۹,۹۹۷
خدمات و محصولات

شرکت فنرسازی زر در سال 1342 بصورت شرکت سهامی خاص با ظرفیت تولید 1000 تن انواع فنر تخت تأسیس شد.

محصولات شرکت در ابتدای امر جهت برطرف نمودن نیاز بازار قطعات یدکی کفایت می‌نمود.

اما با توجه به نیاز روزافزون بازار یدکی و کارخانجات تولید کننده خودرو، در سال 1355 شرکت ظرفیت تولیدی سالانه خود را به سطح 12000 تن ارتقاء بخشید.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۶۲۱۸۴ https://www.zarspring.com info@zarspring.com تهران ، کیلومتر 15 جاده قدیم کرج ،شرکت فنر سازی سایپا
توضیحات
نام سمت

مهدی صدری

مدیرعامل

حسین خوش طینت

رئیس هیئت مدیره

محسن رحیمی

نائب رئیس هیئت مدیره

حسن عشقی

عضو هیئت مدیره

سیدمحمد سادات

عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت فنرسازی زر