ریخته گری تراکتور سازی ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۱۳,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید قطعات ریخته چدنی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۱۳۴۲۴۵۹۳۰ https://www.irtrf.com info@irtrf.com جاده تبریز سردرود،‌مجتمع تراکتورسازی ایران، شرکت ریخته‌گری
توضیحات
نام سمت

عبدالرحمان ارشدی صوفیانی

مدیرعامل

جواد نجفی آذر

رئیس هیئت مدیره

عبدالرحمان ارشدی صوفیانی

نائب رئیس هیئت مدیره

بابک ضیغمی

عضو هیئت مدیره

ناصر یکتن

عضو هیئت مدیره

محمد شهباز نجفعلی زاد

عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

ریخته گری تراکتور سازی ایران