شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کاغذ و مقوا و سایر تولیدات و فرآورده های جنبی

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۲۳۴۷۷ https://www.kavehpaper.com info@kavehpaper.co تهران - میدان هفت تیر- خیابان شهید سرتیپ نعمت اله لطفی - پلاک 11
توضیحات
نام سمت
فرهاد مویدی

مدیر عامل

محمد تقی حیدری

رئیس هیئت مدیره

فرهاد مویدی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حسین محبی

عضو هیئت مدیره

محمد مجاور شیخان

عضو هیئت مدیره

امیرسامان اسفندیاری

عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه