شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۱۳۳۳۰۰۹۹۲ https://www.azarbayjanid.com info@azarbayjanid.com تبریز - سربالائی ولیعصر خیابان نظامی بن بست اشکان پلاک 14
توضیحات

 

نام سمت
حامد ستاک

مدیر عامل

مهدی کشاورز رمضانی

رئیس هیئت مدیره

عبداله اقرعی

نایب رئیس هیئت مدیره

بهزاد مبارکی عضو هیئت مدیره
حامد ستاک عضو هیئت مدیره
غلامرضا صادقیان عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مسصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

خبر های این شرکت