شرکت معادن منگنز ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۲,۴۰۰
خدمات و محصولات

اکتشاف ، استخراج ، تغلیظ و آرایش مواد معدنی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۷۰۱۵۲۰ https://www.irmanganese.com info@irmanganese.com اصفهان، خیابان هزار جریب - روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان - ساختمان تکادو ، طبقه پنجم
توضیحات
نام سمت
علی جواهری نیستانکی مدیر عامل
حبیب اله بهرامی رئیس هیئت مدیره
سیدحسن ابطحی نایب رئیس هیئت مدیره
علی جواهری نیستانکی عضو هیئت مدیره
حسین امین دخت عضو هیئت مدیره
مهرداد تولائیان عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت معادن منگنز ایران