شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید میل لنگ و میل بادامک با توجه به اهداف پیش بینی شده در جهت توسعه صنعت و تولید قطعات اصلی موتور خودروهای سواری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۹۷۴۰۷۱ https://www.tosn.co.ir info@tosn.co.ir تهران-میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام- میدان گلها - خیابان 1/4 پلاک 109
توضیحات
نام

سمت

محمد شاه صفی

مدیر عامل

ناصر حیدریان

رئیس هیئت مدیره

جواد محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن شفیعی عضو هیئت مدیره
محمد شاه صفی عضو هیئت مدیره
امیر بصیری پور عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين

خبر های این شرکت