شرکت کارت اعتباری ایران کیش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ایجاد و اداره شبکه‌های گسترده رایانه‌ای ارائه خدمات پرداخت و ارایه خدمات مربوط با استفاده از انواع سیستم‌ها و مکانیزم‌های مرتبط

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۵۹۴۳۳۳۳ https://www.irankish.com stocks@kiccc.com تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان هشتم، پلاک 28
توضیحات
نام سمت
پیمان منعم طبری مدیر عامل
حمیدرضا شریفیان رئیس هیئت مدیره
هوشنگ ضروری نایب رئیس هیئت مدیره
مرتضی سامی عضو هیئت مدیره
احمد سلمانی آرانی عضو هیئت مدیره
رضا قربی عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت کارت اعتباری ایران کیش

خبر های این شرکت