سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۶,۲۵۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۵۵۹۹۰۰۰ http://tmgic.ir/ tmgic@tmgic.ir تهران-میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک ۸۹
توضیحات
نام سمت

سيد مهدي سديدي

مدیر عامل

عليرضا شريفي

رئیس هیئت مدیره

حسين فرزان اصل

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد مهدي سديدي

عضو هیئت مدیره

سعد اله عيسي زاده

عضو هیئت مدیره

عباس نعيمي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

24

خبر های این شرکت