شرکت مبین وان کیش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام امور فعالیت‌ها در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۲۸۵۴۰۰۰ https://www.mobinone.org info@mobinone.org تهران-مطهری-خیابان میرعماد-کوچه نهم-پلاک7
توضیحات
نام سمت
سید صابر امامی مدیر عامل
مسعود وکیلی نیا رئیس هیئت مدیره
حمید نصیری نائب رئیس هیئت مدیره
محمد جهانگیریان عضو هیئت مدیره
سید صابر امامی عضو هیئت مدیره
مهدی حاج الفخانی اصل عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت مبین وان کیش