شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۴۷,۳۶۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری در شرکت‌ها و خرید و فروش سهام و سهم الشرکه شرکت‌های ایرانی و خارجی و مشارکت در آنها.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۶۰۷۹۴۹۸ تهران ، کیلومتر 18 جاده قدیم تهران ، کرج (اتوبان فتح ) ، گروه صنعتی ملی
توضیحات
نام سمت
نادر صادقی مدیرعامل
آیدین مولازاده رئیس هیئت مدیره
نادر صادقی نائب رئیس هیئت مدیره
حسین پورخدایی عضو هیئت مدیره
میراحد حسینی عضو هیئت مدیره

 

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 کفش ملی
ردیف نام شرکت
2 مدیریت و توسعه ملی

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

خبر های این شرکت