شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کنسانتره زغالسنگ

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۴۱۱۸۵۳ https://www.parvadeh.com Info@parvadeh.com اصفهان - خیابان سجاد - چهارراه آپادانا جنب بانک مسکن - شماره 161 کدپستی
توضیحات
نام سمت

ناصر هاشمی طاهری

مدیر عامل

ناصرعلی بابایی رنانی

رئیس هیئت مدیره
سيد حسن ابطحی نایب رئیس هیئت مدیره
محمود شهشهانی پور عضو هیئت مدیره
محمد مجتهدزاده عضو هیئت مدیره
ناصر هاشمی طاهری عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس