فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تاسيس و راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده فروشي داخل کشور مي باشد

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۲۷۰۱۰۰۰ https://www.okcs.com Infobourse@okcs.ir تهران خيابان وليعصر دو راهي يوسف آباد خيابان اکبري پلاک 71
توضیحات

نام

سمت

اميرخسرو فخريان

مدیر عامل

علي ابراهيمي کردلر

رئیس هیئت مدیره

مسعود گودرزي

نایب رئیس هیئت مدیره

هادي قانعي رضائي مقدم

عضو هیئت مدیره

حسين صبوري

عضو هیئت مدیره

اميرخسرو فخريان

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

افق