بانک پارسیان (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه دهنده کلیه خدمات بانکی و مالی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۱۱۵۱۰۰۰ http://www.parsian-bank.ir info@parsian-bank.ir تهران - شهرک قدس(غرب) ، بلوار شهید فرحزادی، خیابان زرافشان، شماره 4
توضیحات
نام سمت

کورش پرويزيان

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

هوشنگ گودرزی

رییس هیات مدیره

عارف نوروزی

نایب رییس هیات مدیره

سيد حسام شمس عالم

عضو هیات مدیره

جواد شکرخواه

عضو هیات مدیره

مصطفی ضرغامی

عضو هیات مدیره

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 سرمایه گذاری تدبیر حقوقی 8.1
2 حقوقی 5.97
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 سرمایه گذاری سمند حقوقی 5.74
4 مهرآفرینان دوران حقوقی 4.99

مدیران

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

پارسیان

خبر های این شرکت