بانک پارسیان (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۳,۷۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه دهنده کلیه خدمات بانکی و مالی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۱۱۵۱۰۰۰ http://www.parsian-bank.ir info@parsian-bank.ir تهران - شهرک قدس(غرب) ، بلوار شهید فرحزادی، خیابان زرافشان، شماره 4
توضیحات
نام سمت

کورش پرويزيان

مدیر عامل

هاشم يکه زارع

رئیس هیئت مدیره

عارف نوروزي

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد حسام شمس عالم

عضو هیئت مدیره

کورش پرويزيان

عضو هیئت مدیره

عباس خسرواني

عضو هیئت مدیره

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 سرمایه گذاری تدبیر حقوقی 8.1
2 حقوقی 5.97
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 سرمایه گذاری سمند حقوقی 5.74
4 مهرآفرینان دوران حقوقی 4.99

مدیران

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4