صنایع پتروشیمی دهدشت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۵۴۹,۴۳۰
خدمات و محصولات

توليد 300 هزار تن پلي اتيلن سنگين، احداث راه اندازي وبهره برداري مجتمع هاي پتروشيمي وکارخانه هاي صنعتي انجام کليه فعاليتهاي توليدي صنعتي بازرگاني مجاز و ...

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۸۸۷۸۷۴۶-۸۸۶۵۳۴۶۶ http://www.dpi-co.ir info@dpi-co.ir آدرس دفتر: ياسوج - خيابان سردارجنگل - ساختمان ارين - پلاک 141 .............آدرس امور سهام:دفتر شعبه تهران - بزرگراه آفريقا - نبش نهم گاندي - پلاک 38 واحد 21
توضیحات

نام

سمت

محمدرضا صاحب نسق فاروجي

مدیر عامل

مجيد محموديان

رئیس هیئت مدیره

بهرام ساکي

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد کيوان فاطمي

عضو هیئت مدیره

محمدرضا صاحب نسق فاروجي

عضو هیئت مدیره

مهرداد تقيلو

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6