تجهیز نیروی زنگان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۸,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید انواع روغن ترانسفورماتور، تولید انواع روغن های صنعتی نظیر روغن هیدرولیک، روغن نساجی، روغن توربین،  روغن های صنعتی نظیر انواع روغن موتور، روغن دنده،  تولید انواع هیدروکربن های سبک و سنگین

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۱۴۹۷۱۵ http://tnzrefinery.com tnzanganco@gmail.com تهران،سعادت آباد،خیابان پاک نژاد،خیابان پیوند،کوچه بیست و ششم پلاک 18 واحد دوم
توضیحات

نام

سمت

بهنام اميني سفيداب

مدیر عامل

سيد محمد جواد شهيدي

رئیس هیئت مدیره

امير حسين نيوندي

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد امين شهيدي

عضو هیئت مدیره

صفر فرزانکيا

عضو هیئت مدیره

بهنام اميني سفيداب

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15