صنایع تجهیزات نفت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد و فروش شيرآلات نفتي-نظارت وکنترل بر شرکتهاي زير مجموعه

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۵۳۰۸۳ http://www.peic.co sales@peic.co تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای، پلاک ۵
توضیحات

نام

سمت

حسن وفائي

مدیر عامل

سيدابوالحسن سيد خاموشي

رئیس هیئت مدیره

احمد باباخانلو

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد مهدي طوفاني نژاد

عضو هیئت مدیره

محمد نظري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10