ایران رادیاتور

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد کننده انواع رادياتور خودرو هاي سبک و سنگين (آلومينيومي، آلومينيومي اکسپندي، مسي – برنجي و استيل)، مبدل هاي حرارتي صنعتي، اويل کولر، مبدل هاي آلومينيومي فشارقوي، اواپراتور، کندانسور، مجموعه کولر خودرو و شبکه هاي جايگزين

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۴۹۲۲۷۱۰-۱۳ http://www.irradiator.com info@irradiator.com تهران ـ کيلومتر 15 جاده قديم کرج ـ شرکت رادياتور ايران
توضیحات

نام

سمت

مهيار فخيمي

مدیر عامل

عبداله سلطاني ثاني

رئیس هیئت مدیره

محمود اردکاني

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد سعيد راد

عضو هیئت مدیره

مهيار فخيمي

عضو هیئت مدیره

محمدرضا لوائي

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

ایران رادیاتوور