پالایش نفت بندرعباس

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

دريافت نفت خام و ميعانات گازی و توليد فرآورده های نفتی.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۶-۳۳۵۶۴۱۸۰ http://www.baorco.ir/ B_REFINERY@BAORCO.IR "بندرعباس-کيلومتر 20 جاده اسکله شهيد رجائي -شرکت پالايش نفت بندرعباس"
توضیحات
هاشم نامور مدیرعامل
هاشم نامور نایب رییس هیئت مدیره 
محمد صادقی رییس هیئت مدیره 
جواد بهشتی عضو هیئت مدیره 
محمدحسین ملکی عضو هیئت مدیره 
قاسم منظری توکلی عضو هیئت مدیره

 

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هولدینگ) حقوقی 16.85
2 گروه مالی ملت (هلدینگ) حقوقی 4.86
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 سازمان تامین اجتماعی حقوقی 27.92

مدیران

صورت مالی

Untitled

خبر های این شرکت