پتروشیمی مارون

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید محصولات شیمیایی و پلیمری

صورت مالی پتروشیمی مارون

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۶۷۵۹۸۱۴-۰۲۱ http://www.mpc.ir CEO-TEH@MPC.IR تهران - شهرک غرب -میدان صنعت - خیابان حسن سیف - نبش کوچه هفدهم- پلاک 2
توضیحات

نام

سمت

عبدالمجيد محمدي

مدیر عامل

مصطفي اميد قائمي

رئیس هیئت مدیره

خسرو عباس نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

مهران کرامتی

عضو هیئت مدیره

مصطفي احمدزاده

عضو هیئت مدیره

رضا مهدوی پور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

 

خبر های این شرکت