نفت پارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۲۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

يكي از قطب هاي توليد روغن هاي روان كننده در كشور

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۲۲۲۹۵۰۰-۰۲۱ http://www.parsoilco.com Mail@Parsoilco.com تهران – بزرگراه مدرس- میرداماد شرقی، شماره 346
توضیحات

نام

سمت

حميدرضا خليلي

مدیر عامل

مرتضي يوسفي

رئیس هیئت مدیره

مهرداد کارگري

نایب رئیس هیئت مدیره

بهزاد نجارنژاد اصل

عضو هیئت مدیره

حميدرضا خليلي

عضو هیئت مدیره

علي کرامتي

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

نفت پارس