سرمایه گذاری صنعت نفت

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۶۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت در حوزه نفت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۶۵۳۶۵۷ http://www.oiicgroup.com تهران-خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ملت - روبروی جام جم - کوچه طاهری - پلاک 81
توضیحات

نام

سمت

محمد مصطفوي

مدیر عامل

محمد مصطفوي

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدي سنائي فرد

عضو هیئت مدیره

مصطفي خاکي

عضو هیئت مدیره

 هادي خان محمدي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

27

خبر های این شرکت