داروسازی کوثر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید محصولات آنتی بیوتیکی خوراکی از گروه پنی سیلینی و توليد آنتي بيوتيکهاي انساني

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۲۰۲۵۳ http://cosarpharm.com info@cosarpharm.com خيابان داروگر تهران ، کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج
توضیحات

نام

سمت

عليرضا دبير سياقي

مدیر عامل

مرتضي آذرنوش

رئیس هیئت مدیره

عليرضا دبير سياقي

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد علي سبحانيان

عضو هیئت مدیره

رامين رادمنش

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

دارویی کوثر