داروئی راه آورد تامین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کننده پلی وینیل پیرولیدون درایران و خاورمیانه 

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۷-۴۴۴۷۰۵۶۵ salesdepartment@rtpvt.com تهران،اشرفی اصفهانی، بالاتر از پل همت، کوچه طباطبایی، ساختمان قائم، واحد 5 و 6 و 7
توضیحات

نام

سمت

محمد حسين محرابي

مدیر عامل

محمد حسين صباغيان

رئیس هیئت مدیره

محمد حسين محرابي

نایب رئیس هیئت مدیره

ناصر محمد پور اشکلک

عضو هیئت مدیره

مهدي خورسندي

عضو هیئت مدیره

  مهدي محمدي

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

ره آورد