شیشه قزوین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۴۲۸,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید شيشه تخت در کشور و شيشه فلوت و صنايع جانبي

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۳۰۸۳۲ http://www.ghazvinglass.com info@ghazvingiass.com تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان شهيد سرافراز، پلاك 13
توضیحات

نام

سمت

ناصر شيرازي

مدیر عامل

محمدرضا جهان آرا

رئیس هیئت مدیره

سيدعطاء اله هزاوه

نایب رئیس هیئت مدیره

علي گازراني فراهاني

عضو هیئت مدیره

محسن رحماني

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شیشه قزوین