پالایش نفت اصفهان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام عمليات پالايش و فرآورش نفت خام و ساير هيدرو کربورها ،ساختن فرآورده های نفتی از قبيل بنزين ،نفت سفيد ،نفت گاز ،نفت کوره و ساير مشتقات و فرآورده های جانبی.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱-۳۳۸۰۲۷۲۷ http://www.eorc.ir info@eorc.ir اصفهان ، کیلومتر ۵ جاده تهران ، شرکت پالایش نفت اصفهان
توضیحات
نام سمت

مرتضي ابراهيمي

مدیر عامل

مجيد اعظمي

رئیس هیئت مدیره

جليل رجب کردي

نایب رئیس هیئت مدیره

مرتضي ابراهيمي

عضو هیئت مدیره

بهمن طاهريان مبارکه

عضو هیئت مدیره

مهدي صرامي فروشاني

عضو هیئت مدیره

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 آوای پردیس سلامت حقوقی 15
2 سرمایه گذاری صبا تامین حقوقی 11.79
3 سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت حقوقی 5.3
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
4 پالایش نفت جی حقوقی 4.51
5 گروه مالی ملت (هلدینگ) حقوقی 3.69
6 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری حقوقی 3.39

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18