فرابورس ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

یکی از مهمترین ارکان اجرایی بازار سرمایه کشور و فراهم ساختن یک بازار مالی کارا و سازمان یافته برای مبادله اوراق بهادار و تضمین شفافیت محیط معاملات به منظور تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۸۲۰۱۲۵۹ http://www.ifb.ir Info@ifb.ir تهران، بزرگراه حقانی، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 1
توضیحات

نام

سمت

امير هاموني

مدیر عامل

محمد حسن ابراهيمي سروعليا

رئیس هیئت مدیره

علي تيموري شندي

نایب رئیس هیئت مدیره

علي صحرائي

عضو هیئت مدیره

احمد پويانفر

عضو هیئت مدیره

علي نقوي

عضو هیئت مدیره

محمد جواد سليمي عضو هیئت مدیره
سيد ابراهيم عنايت عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

فرابورس