دامداری تلیسه نمونه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

کشاورزي زراعت دامداري باغداري پرورش طيور زنبور عسل ماهي و هرگونه حيوان ديگر بمنظور استفاده از پشم ، کـرک ، گوشت ، پوست ، شير وساير فراورده هاي پروتئيني

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۵۲۹۰۱۴۵-۷ http://www.talisehnemooneh.i taliseh.iran@yahoo.com شهریار، میدان نماز ، بلوار پلیس ، کیلومتر 2 جاده شهریار - تهران ، قره تپه (دفتر مرکزی)
توضیحات

نام

سمت

حمیدرضا اسمایلی

مدیر عامل

غلامرضا گودرزي راد

رئیس هیئت مدیره

حميدرضا اسماعيلي

نایب رئیس هیئت مدیره

احسان اله باقريان

عضو هیئت مدیره

جواد ترابي

عضو هیئت مدیره

مظاهر ربيعي

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

تلیسه