سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۴,۱۱۸,۳۸۹
خدمات و محصولات

تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در تاسیس انواع شرکت ها، موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی در داخل و خارج از کشور

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱-۷۱۱۲۵۰۰۰ http://mmdic.ir INFO@MMDIC.COM تهران، خیابان آفریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۳
توضیحات

نام

سمت

عزيزاله عصاری

مدیر عامل

علی رستمی

رئیس هیئت مدیره

 محمد فاطميان

نایب رئیس هیئت مدیره

عباس کفاش طهرانی

عضو هیئت مدیره

غلامرضا شريفی

عضو هیئت مدیره

عزيزاله عصاری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

21

خبر های این شرکت