تولیدی ایران تایر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۸۶,۴۶۹
خدمات و محصولات

توليد انواع تاير خودرو

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۴۵۰۳۴۶۰-۹ http://WWW.IRANTIRECO.COM manager@irantireco.com تهران - کيلومتر 4 جاده مخصوص کرج - شرکت توليدي ايران تاير
توضیحات

نام

سمت

حميدرضا عبدالمالکي

مدیر عامل

سيد امير حسين شمس دولت آبادي

رئیس هیئت مدیره

مصطفی اسدی بکلوئی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد خدائي وله زاقرد

عضو هیئت مدیره

مهدي ملائي

عضو هیئت مدیره

حميدرضا عبدالمالکي

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

 

ایران تایر