تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۷۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تآسيس هر قسم کارخانه براي سنتز و توليد هر قسم دارو و مواد اوليه،توليد و فروش فرآورده ها و اشکال مختلف دارويي و فروش مواد اوليه دارويي

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۸۹۲۱۵۸۳-۸۸۹۰۴۷۷۱ http://www.alborzbulk.com info@alborzbulk.com تهران ، خ انقلاب ، خ نجات اللهی ،بن بست نیکخواه ، پلاک 2 ، طبقه 2
توضیحات

نام

سمت

سيدمهدي سجادي

مدیر عامل

محمدرضا مرادی

رئیس هیئت مدیره

سيدمهدي سجادي

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد علي اسدي

عضو هیئت مدیره

عليرضا فرومدي

عضو هیئت مدیره

ولی الله ولی نیا

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

دارویی البرز