صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هولدینگ)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۱,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بزر‌گترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور

تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آن ها که از فرآوری نفت ، مشتقات نفتی ، گازهای طبیعی ، هیدروکربن ها و سایز مواد خام اعم از آلی و معدنی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۰۹۰۶۰ http://pgpic.ir stock@pgpic.ir تهران، خیابان کریم‌خان زند، پلاک ۳۸
توضیحات
نام سمت

جعفر ربیعی

مدیر عامل

نصرت رحیمی

رئیس هیئت مدیره

جعفر ربیعی

نایب رئیس هیئت مدیره

امیرحسین بحرینی

عضو هیئت مدیره

نجات امینی

عضو هیئت مدیره

آیدین ختلان

عضو هیئت مدیره

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 ملی صنایع پتروشیمی حقوقی 20
2 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت حقوقی 17
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 گروه پتروشیمی تابان فردا حقوقی 8.5
4 سهام عدالت حقوقی 40

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18

خبر های این شرکت