توسعه مولد نیروگاهی جهرم

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۴,۱۴۵,۳۳۲
خدمات و محصولات

سرمايه گذاري ، مشاوره و اجراء کليه پروژه هاي ساختماني، عمراني، صنعتي، کشاورزي و خدمات مرتبط با موضوع شرکت و همچنين مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي و خارجي و داخلي و دولتي و خصوصي در زمينه هاي مذکور

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۳۷۷۱۲ http://www.jahrompower.com/ info@jahrompower.com تهران خيابان نلسون ماندلا(آفريقا) خيابان حميد طاهري کوچه ايثار سوم پلاک2 طبقه 1 واحد11
توضیحات

نام

سمت

پيمان کنعان

مدیر عامل

علي صادقي

رئیس هیئت مدیره

حسين آقا محمدي

نایب رئیس هیئت مدیره

پيمان کنعان

عضو هیئت مدیره

علي حبيبي

عضو هیئت مدیره

عليرضا معلم

عضو هیئت مدیره

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5