بانک مهر اقتصاد (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

خدمات الکترونیک ، کارت بانک مهر اقتصاد .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱-۲۲۷۷۰۰۸۲ https://mebank.ir/ تهران- خيابان پاسداران- خيابان گلستان چهارم - پلاک 182 کد پستی:1666943613
توضیحات
غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل
غلامحسن تقی نتاج عضو هیئت مدیره
حامد هیئت داودیان رییس هیئت مدیره
یوسف مرتضائی نایب رییس هیئت مدیره
مجید رحیمی عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

Screenshot