پتروشیمی امیرکبیر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۶۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

 

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۵ - ۸۴۲۴۷۰۰۰ http://akpc.ir info@akpc.ir آدرس: تهران-سعادت آباد-بلوار دریا - خیابان صرافهای جنوبی -خيابان احمد نفيسي شرقی (23)-پلاك 21
توضیحات

تـوليـد انواع پلي اتيلن سبك ، سبك خـطي و سنگيـن ، مـواد اوليـه مورد نيـاز در صنايـع پايــيِــن دستي (پايـپ ، فيـلـم و ... ) و تولید كوپليــمر مصـرفي و محصـول بوتادين 

اسدالله غلام پور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
محمود مجیب نایب رییس هیئت مدیره
محمدرضا کریمی رییس هیئت مدیره
محمدقلی یونسی عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

22