بانک صادرات ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲
خدمات و محصولات

کليه فعاليت هاي مندرج در اساسنامه بانک

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۴۷۶۱ http://www.bsi.ir info@bsi.ir تهران-خیابان سمیه ، بین خیابانهای شهید مفتح و بهار ، برج سپهر.
توضیحات
نام سمت

حجت اله صيدي

مدیر عامل

پرويز مقدسي

رئیس هیئت مدیره

غلام سوري

نایب رئیس هیئت مدیره

حجت اله صيدي

عضو هیئت مدیره

رضا صديق

عضو هیئت مدیره

ارسلان فتحي پور

عضو هیئت مدیره

مدیران

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

12

خبر های این شرکت