فرآورده های نسوز ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۷۲,۸۸۶
خدمات و محصولات

تولید فرآورده های نسوز

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۴۳۴۰۸ http://irefco.ir irefco@yahoo.com تهران - میدان هفت تیر - خیابان بهار شیراز - خیابان سلیمان خاطر - پلاک51 - طبقه اول - واحد 3
توضیحات
نام سمت

سعيد لقماني

مدیرعامل

علي تدين

رئیس هیئت مدیره

سعيد لقماني

نائب رئیس هیئت مدیره

ايرج رخصتي

عضو هیئت مدیره

فضل اله سبحاني

عضو هیئت مدیره

هادي اسپندياري محلاتي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15

خبر های این شرکت