شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد كاشي ديوار

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۳۳۹۱۱۸۸۷۷ http://saaditile.ir info@saaditile.ir تهران، خيابان فردوسي - مقابل سرهنگ سخايي - شماره 133
توضیحات
نام سمت

رضا معمارطلوع

مدیر عامل

ميرفاضل مقدس فاضلي

رئیس هیئت مدیره

رضا معمارطلوعي

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدي رشيدي النگهء

عضو هیئت مدیره

اميد عباسي

عضو هیئت مدیره

داود رخشان پوري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4