بانک پاسارگاد (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

Screenshot

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۲۸۹۰ http://bpi.ir info@bpi.ir تهران، ميرداماد غربي، پلاک 430

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 سرمایه گذاری پارس آریان حقوقی 7.17
2 نیک اندیشان سروش فجر حقوقی 4.76
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 هوردادرایان حقوقی 4.6

شرکت های زیرمجموعه

مدیران