صنایع کاشی و سرامیک الوند

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد انواع مختلف کاشي؛ ظروف بهداشتي و سراميک؛ انواع مختلفي از لعاب و محصولات مشابه و مرتبط است. و کمک به شرکت هاي ديگر از طريق استقرار، خريد و يا تعهد از سهام شرکت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۳۹۶۹۷ http://www.alvandtileco.com info@alvandtileco.com تهران -خیابان وليعصر -خیابان سعيدي -پلاک 23
توضیحات
نام سمت

محمود مومني

مدیر عامل

احد ايرواني تبريزي پور

رئیس هیئت مدیره

محمود مومني

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد حسين سيد اصفهاني

عضو هیئت مدیره

عطاء معروفخاني

عضو هیئت مدیره

داريوش محمودي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13

خبر های این شرکت