ایران دوچرخ

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد انواع دوچرخه و موتورسيكلت گازي و دنده اي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۸۰۹۷۲۲۲ irandocharkhinfo@bahman.ir تهران، کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج، نرسیده به چهار راه ایران خودرو، سایت 2 گروه بهمن
توضیحات
نام سمت

نیما مصلح

مدیر عامل

مرتضی سبحانی

رئیس هیئت مدیره

احمد زکی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی پورابراهیم آبادی

عضو هیئت مدیره

امیرعباس زهتاب

عضو هیئت مدیره

نیما مصلح

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1