بهمن لیزینگ

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

خريد انواع کالا و اموال منقول و غير منقول و واگذاري آنها به متقاضيان در قالب عقود اجاره يا فروش اقساطي، خريد و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مديريت نقدينگي در چارچوب قوانين و مقررات و دستور العمل هاي ذيربط

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۸۰۸۱ http://www.bahmanleasing.bahman.ir bahmanlisinginfo@bahman.ir تهران - کيلومتر 13 جاده مخصوص کرج - لاين کندرو -نرسيده به چهار راه ايران خودرو - پلاک 279 - دفتر مرکزي گروه بهمن
توضیحات
نام سمت

بهزاد قنبری

مدیر عامل

منصور پورزرین

رئیس هیئت مدیره

حسين خضري

نایب رئیس هیئت مدیره

بهزاد قنبری

عضو هیئت مدیره

حميد رضا داودزاده

عضو هیئت مدیره

مرتضي شفيعي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11

خبر های این شرکت