گروه بهمن

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

1-اشتغال به کليه فعاليتهاي توليدي وصنعتي در صنعت خودرو. 2-ايجاد شعبه ، اعطا وقبول نمايندگي ساير شرکتهاي داخلي وخارجي در راستاي فعاليت اصلي. 3-اقدام به هرگونه مشارکت با اشخاص حقيقي وحقوقي داخلي وخارجي وتاسيس هرنوع شرکت خريد وفروش سهام ساير شرکت ها وموسسات .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۸۰۲۷ http://www.bahman.ir info@bahman.ir تهران-کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج
توضیحات
نام سمت

بیوک علیمرادلو

مدیر عامل

جمشید ایمانی

رییس هیات مدیره

محمد محمدی

نایب رئیس هیات مدیره

کامیار عطایی

عضو هیات مدیره

محمد ضرابيان

عضو هیات مدیره

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 فن پردازان بهمن حقوقی 27.7
2 سرمایه گذاری اندیشه فردا حقوقی 26
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 سرمایه گذاری توسعه انرژی هور حقوقی 8.8

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

گروه بهمن

خبر های این شرکت